Digitalisering: focus op de toekomst in plaats van op het heden

Tijdens onze recente webinar, "Digitalisering: Focus op de toekomst in plaats van op het heden", spraken we over waarom digitalisering radicaal anders moet. 

De kernboodschap: organisaties moeten verder kijken dan alleen softwarevervanging en zich richten op een algehele transformatie van hun digitale strategieën en denkpatronen.

Bekijk hier de video-opename en lees daar onder de grootste inzichten. 


Waarom vervangen we software?

Veel organisaties vervangen software omdat hun huidige systemen verouderd zijn. Dit kan betekenen dat de technologie niet meer ondersteund wordt, te hoge onderhoudskosten heeft of niet gebruiksvriendelijk is. De belangrijkste reden is echter dat oude software vaak een obstakel vormt voor nieuwe strategieën van de organisatie.


De val van oude denkwijzen

Een veelvoorkomende valkuil is dat het vervangen van software zonder de bijbehorende denkpatronen aan te passen leidt tot dezelfde problemen in een nieuwe jas. Het is cruciaal om zowel de software als de manier van werken en denken binnen de organisatie te vernieuwen.

De digitale illusie

Veel organisaties blijven hangen in de fase van 'digitaal doen' in plaats van 'digitaal zijn'. Dit betekent dat ze technologie wel gebruiken, maar zonder een fundamentele verandering in hun processen en cultuur door te voeren. Dit leidt tot beperkte vooruitgang en suboptimale resultaten.De fouten van traditionele softwarevervanging

Het traditionele proces van softwarevervanging is vaak langdradig en ineffectief. Het begint met een gedetailleerde analyse van de huidige situatie en eindigt vaak met teleurstelling tijdens de testfase. Belangrijke problemen zijn onder andere het behandelen van het project als puur IT-gericht, de neiging naar maatwerk, en een gebrek aan iteratieve implementatie en draagvlak binnen de organisatie.Een nieuwe aanpak: focus op de toekomst

In plaats van vast te houden aan oude methoden, pleiten wij voor een toekomstgerichte aanpak. Dit begint met het helder omschrijven van de doelstellingen van het project. Vervolgens is het belangrijk om snel over te stappen naar het bepalen van toekomstige processen en noden, en om een iteratief, agile implementatieproces te volgen. Dit zorgt ervoor dat de organisatie continu kan aanpassen en verbeteren.

Proof of concept en agile implementatie

Een belangrijke stap in deze nieuwe aanpak is het uitvoeren van een proof of concept (PoC). Dit helpt om de praktische toepasbaarheid van de nieuwe software te testen en de samenwerking met de leverancier te valideren. Het werken in korte iteraties zorgt voor continue feedback en aanpassingen, wat essentieel is voor een succesvolle transformatie.

Viering van succes en cultuurverandering

Het vieren van kleine successen tijdens het project is cruciaal. Dit motiveert medewerkers en bevordert een positieve cultuur binnen de organisatie. Door successen te erkennen en te vieren, bouw je vertrouwen op en stimuleer je een cultuur van voortdurende verbetering.

Praktische tips voor digitalisering

  1. Bepaal heldere doelstellingen: Zorg dat iedereen binnen de organisatie begrijpt waarom het project belangrijk is en wat de gewenste resultaten zijn.
  2. Betrek iedereen: Betrek alle lagen van de organisatie vanaf het begin om draagvlak te creëren.
  3. Gebruik een proof of concept: Test nieuwe software in een kleine, gecontroleerde omgeving om zeker te zijn van de functionaliteit en samenwerking met de leverancier.
  4. Werk iteratief: Pas een agile werkwijze toe met korte iteraties en regelmatige feedbackmomenten.
  5. Vier successen: Herken en vier de mijlpalen en successen om motivatie en betrokkenheid te behouden.

Conclusie

Digitalisering gaat niet alleen over het implementeren van nieuwe technologie, maar ook over het transformeren van de manier waarop we denken en werken. Door een toekomstgerichte aanpak te omarmen, kunnen non-profits niet alleen efficiënter werken maar ook hun impact vergroten.

Heb je vragen over hoe jouw organisatie deze transformatie kan aanpakken? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Op onze dienstenpagina vind je ook een overzicht van al onze diensten rond digitale transformatie.